Ugrás a tartalomra

Német állampolgársági vizsga: kérdések és válaszok magyar fordítással (151-200)

A német állampolgársági vizsga kérdései és válaszai németül és magyar fordítással (151 től 200-ig)


Az alábbiakban lefordítottuk nektek a német állampolgársági vizsga általános kérdéseit: 151-től 200-ig az összesen 300-ból. 

Gyorsmenü:

- német állampolgársági kérdések 1-50
- német állampolgársági kérdések 51-100
- német állampolgársági kérdések 101-150
- német állampolgársági kérdések 151-200
- német állampolgársági kérdések 201-250
- német állampolgársági kérdések 251-300
- német állampolgársági kérdések - Bayern
- német állampolgársági kérdések - Baden Württemberg
- német állampolgársági kérdések - Hessen
- német állampolgársági kérdések - NRW

A helyes válaszokat a * jel jelzi.


151. Wer baute die Mauer in Berlin?

Ki építette a berlini falat?


- Großbritannien (Nagy-Britannia)
- die Bundesrepublik Deutschland (Németország)
- * die DDR (NDK)
- die USA (Amerikai Egyesült Államok)

152. Wann waren die Nationalsozialisten mit Adolf Hitler in Deutschland an der Macht?

Mikor voltak a nemzeti szocialisták Adolf Hitlerrel hatalmon?


- 1918 bis 1923 (1918-1923)
- 1932 bis 1950 (1932-1950)
- * 1933 bis 1945 (1933-1945)
- 1945 bis 1989 (1945-1989)

153. Was war am 8. Mai 1945?

Mi történt 1945. május 8-án?


- Tod Adolf Hitlers (Adolf Hitler meghal.)
- Beginn des Berliner Mauerbaus (Elkezdik építeni a berlini falat.)
- Wahl von Konrad Adenauer zum Bundeskanzler (Konrad Adenauert kancellárrá választják.)
- * Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa (Véget ér a 2. világháború Európában.)

154. Wann war der Zweite Weltkrieg zu Ende?

Melyik évben ért véget a második világháború?


- 1933
- * 1945
- 1949
- 1961

155. Wann waren die Nationalsozialisten in Deutschland an der Macht?

Mikor voltak a nemzeti szocialisták hatalmon?


- 1888 bis 1918 (1888-1918)
- 1921 bis 1934 (1921-1934)
- * 1933 bis 1945 (1933-1945)
- 1949 bis 1963 (1949-1963)

156. In welchem Jahr wurde Hitler Reichskanzler?

Melyik évben választották Hitlert birodalmi kancellárrá?


- 1923
- 1927
- * 1933
- 1936

157. Die Nationalsozialisten mit Adolf Hitler errichteten 1933 in Deutschland …

A nemzeti szocialisták 1933-ban … hoztak létre Németországban.


- * eine Diktatur. (diktatúrát)
- einen demokratischen Staat. (egy demokratikus államot)
- eine Monarchie. ( királyságot)
- ein Fürstentum. (hercegséget)

158. Das „Dritte Reich“ war eine …

A Harmadik Birodalom (Dritte Reich“) egy … volt.


- * Diktatur. (diktatúra)
- Demokratie. (demokrácia)
- Monarchie. (monarchia)
- Räterepublik. (tanácsköztársaság)

159. Was gab es in Deutschland nicht während der Zeit des Nationalsozialismus?

Mi nem létezett Németországban a nemzeti szocializmus idejében?


- * freie Wahlen (szabad választások)
- Pressezensur (sajtó cenzúra)
- willkürliche Verhaftungen (önkényes letartóztatások)
- Verfolgung der Juden (zsidóüldözés)

160. Welcher Krieg dauerte von 1939 bis 1945?

Melyik háború tartott 1939-től 1945-ig?


- der Erste Weltkrieg (első világháború)
- * der Zweite Weltkrieg (második világháború)
- der Vietnamkrieg (Vietnámi háború)
- der Golfkrieg (Öbölháború)

161. Was kennzeichnete den NS-Staat? Eine Politik …

Mi fémjelezte a nemzeti szocialista államot?


- * des staatlichen Rassismus (állami rasszizmus politika)
- der Meinungsfreiheit (véleményszabadság)
- der allgemeinen Religionsfreiheit (általános vallásszabadság)
- der Entwicklung der Demokratie (a demokrácia fejlődése)

162. Claus Schenk Graf von Stauffenberg wurde bekannt durch …

Claus Schenk Stauffenberg grófja a …-ról lett ismert.


- eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 1936. (az 1936-os Olimpiai Játékokon szerzett aranyérméről)
- den Bau des Reichstagsgebäudes. (az országgyűlés épületének felépítéséről)
- den Aufbau der Wehrmacht. (a hadsereg felépítéséről)
- * das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944. (az 1944. július 20-i Hitler elleni merényletről)

163. In welchem Jahr zerstörten die Nationalsozialisten Synagogen und jüdische Geschäfte in Deutschland?

Melyik évben romboltak le zsinagógákat és zsidó üzleteket a nemzeti szocialisták?


- 1925
- 1930
- * 1938
- 1945

164. Was passierte am 9. November 1938 in Deutschland?

Mi történt 1938. november 9-én Németországban?


- Mit dem Angriff auf Polen beginnt der Zweite Weltkrieg. (A lengyelek megtámadásával elkezdődött a második világháború.)
- Die Nationalsozialisten verlieren eine Wahl und lösen den Reichstag auf. (A nemzeti szocialisták elveszítettek egy választást és feloszlatták a birodalmi gyűlést.)
* Jüdische Geschäfte und Synagogen werden durch Nationalsozialisten und ihre Anhänger zerstört. (A nemzeti szocialisták és követőik zsinagógákat és zsidó boltokat romboltak le.) 
- Hitler wird Reichspräsident und lässt alle Parteien verbieten. (Hitlert birodalmi elnöknek választották és betiltotta az összes pártot.)

165. Wie hieß der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland?

Hogy hívták Németország első szövetségi kancellárját?


- * Konrad Adenauer
- Kurt Georg Kiesinger
- Helmut Schmidt
- Willy Brandt

166. Bei welchen Demonstrationen in Deutschland riefen die Menschen „Wir sind das Volk“?

Mely tüntetéseken kiáltották az emberek Németországban, hogy “Mi vagyunk a nép”?


- * bei den Montagsdemonstrationen 1989 in der DDR (Az NDK 1989-es tüntetésein.)
- beim Arbeiteraufstand 1953 in der DDR (Az NDK 1953-as munkásfelkelésein.)
- bei den Demonstrationen 1968 in der Bundesrepublik Deutschland (Németország 1968-as tüntetésein.)
- bei den Anti-Atomkraft-Demonstrationen 1985 in der Bundesrepublik Deutschland (Németország atomenergia ellenes tüntetésein 1985-ben.)

167. Welche Länder wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland als „Alliierte Besatzungsmächte“ bezeichnet?

Mely országokat nevezték szövetséges hatalmaknak a második világháború után Németországban?


- Sowjetunion, Großbritannien, Polen, Schweden (Szovjetunió, Nagy-Britannia, Lengyelország, Svédország)
- Frankreich, Sowjetunion, Italien, Japan (Franciaország, Szovjetunió, Olaszország, Japán)
- USA, Sowjetunion, Spanien, Portugal (Amerika, Szovjetunió, Spanyolország, Portugália)
- * USA, Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich (Amerika, Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország)

168. Welches Land war keine „Alliierte Besatzungsmacht“ in Deutschland?

Melyik ország nem tartozott a szövetségi hatalmakhoz Németországban?


- USA (Amerika)
- Sowjetunion (Szovjetunió)
- Frankreich (Franciaország)
- * Japan (Japán)

169. Wann wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet?

Mikor alapították a Német Szövetségi Köztársaságot?

 
- 1939
- 1945
- * 1949
- 1951

170. Was gab es während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland?

Mi jellemezte a nemzeti szocializmust Németországban?


- das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit (a személyiség szabad kibontakoztatásához való jog)
- Pressefreiheit (sajtószabadság)
- * das Verbot von Parteien (párttilalom)
- den Schutz der Menschenwürde (az emberi méltóság védelme)

171. Soziale Marktwirtschaft bedeutet, die Wirtschaft …

Mit jelent a szociális piacgazdaság fogalma?


- steuert sich allein nach Angebot und Nachfrage. (A kínálatnak és keresletnek megfelelően adóztatik meg.) 
- wird vom Staat geplant und gesteuert, Angebot und Nachfrage werden nicht berücksichtigt. (Az állam tervezi és adóztatja meg, a kereslet és kínálat nem lényeges.)
- richtet sich nach der Nachfrage im Ausland. (A külföldi kereslet után igazodik.)
- * richtet sich nach Angebot und Nachfrage, aber der Staat sorgt für einen sozialen Ausgleich. (A kereslet és kínálat után igazodik, de az állam gondoskodik egy szociális kiegyenlítődésről.)

172. In welcher Besatzungszone wurde die DDR gegründet? In der …

Melyik megszállási övezetben alapították az NDK-t?

 
- amerikanischen Besatzungszone. (amerikai megszállási övezet)
- französischen Besatzungszone. (francia megszállási övezet)
- britischen Besatzungszone. (brit megszállási övezet)
- * sowjetischen Besatzungszone. (szovjet megszállási övezet)

173. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Gründungsmitglied …

Németország alapító tagja a ...


- des Nordatlantikpakts (NATO). (az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének.)
- der Vereinten Nationen (VN). (az Egyesült Nemzetek Szervezetének.)
- * der Europäischen Union (EU). (az Európai Uniónak.)
- des Warschauer Pakts. (a Varsói Szerződésnek.)

174. Wann wurde die DDR gegründet?

Mikor alapították az NDK-t?


- 1947
- * 1949
- 1953
- 1956

175. Wie viele Besatzungszonen gab es in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg? 

Hány megszállási övezet létezett Németországban a második világháború után?


- 3
- * 4
- 5
- 6

176. Wie waren die Besatzungszonen Deutschlands nach 1945 verteilt?

Hogyan voltak felosztva a megszállási övezetek Németországban 1945 után?- 1=Großbritannien, 2=Sowjetunion, 3=Frankreich, 4=USA (1=Nagy-Britannia, 2=Szovjetunió, 3=Franciaország, 4=Amerika)
- 1=Sowjetunion, 2=Großbritannien, 3=USA, 4=Frankreich (1=Szovjetunió, 2=Nagy-Britannia, 3=Amerika, 4=Franciaország)
- * 1=Großbritannien, 2=Sowjetunion, 3=USA, 4=Frankreich (1=Nagy-Britannia, 2=Szovjetunió, 3=Amerika, 4=Franciaország)
- 1=Großbritannien, 2=USA, 3=Sowjetunion, 4=Frankreich (1=Nagy-Britannia, 2=Amerika, 3=Szovjetunió, 4=Franciaország)

177. Welche deutsche Stadt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in vier Sektoren aufgeteilt?

Melyik német várost osztották négy részre a második világháború után?


- München
- * Berlin
- Dresden
- Frankfurt/Oder

178. Vom Juni 1948 bis zum Mai 1949 wurden die Bürger und Bürgerinnen von West-Berlin durch eine Luftbrücke versorgt. Welcher Umstand war dafür verantwortlich?

1948. június és 1949. május között Nyugat-Berlin lakosságát légihídon keresztül látták el. Milyen állapot vezetett ehhez az eseményhez?


- Für Frankreich war eine Versorgung der West-Berliner Bevölkerung mit dem Flugzeug kostengünstiger. (Franciaországnak Nyugat-Berlin ellátása repülőgépek segítségével megfizethetőbb volt.)
- Die amerikanischen Soldaten / Soldatinnen hatten beim Landtransport Angst vor Überfällen. (Az amerikai katonák támadásoktól tartottak a szárazföldi szállítások során.)
- Für Großbritannien war die Versorgung über die Luftbrücke schneller. (Nagy-Britannia számára a légihidak használata gyorsabb megoldást kínált.)
- * Die Sowjetunion unterbrach den gesamten Verkehr auf dem Landwege. (A Szovjetunió teljesen megszakította a szárazföldi szállítmányozást.)

179. Wie endete der Zweite Weltkrieg in Europa offiziell?

Hogyan ért véget hivatalosan a második világháború Európában?


- mit dem Tod Adolf Hitlers (Adolf Hitler halálával)
- * durch die bedingungslose Kapitulation Deutschlands (Németország feltétel nélküli kapitulációjával)
- mit dem Rückzug der Deutschen aus den besetzten Gebieten (a németek kivonulásával az elfoglalt területekről)
- durch eine Revolution in Deutschland (egy német forradalommal)

180. Der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland war …

Németország első szövetségi kancellárja … volt.


- Ludwig Erhard.
- Willy Brandt.
- * Konrad Adenauer.
- Gerhard Schröder.

181. Was wollte Willy Brandt mit seinem Kniefall 1970 im ehemaligen jüdischen Ghetto in Warschau ausdrücken?

Mit akart Willy Brandt az 1970-es térdreesésével az akkori varsói zsidó gettóban kifejezni?- Er hat sich den ehemaligen Alliierten unterworfen. (Alávetette magát a volt szövetségeseknek.)
- * Er bat Polen und die polnischen Juden um Vergebung. (Bocsánatért könyörgött a lengyelek és lengyel zsidók előtt.)
- Er zeigte seine Demut vor dem Warschauer Pakt. (Alázatát fejezte ki a Varsói Szerződés előtt.)
- Er sprach ein Gebet am Grab des Unbekannten Soldaten. (Imát mondott a névtelen orosz katona sírjánál.)

182. Welche Parteien wurden 1946 zwangsweise zur SED vereint, der Einheitspartei der späteren DDR?

Mely pártokat egyesítették kényszerítve az NSZEP-be (Német Szocialista Egységpárt, NDK) 1946-ban?


- * KPD und SPD (KDP és SPD)
- SPD und CDU SPD és CDU)
- CDU und FDP (CDU és FDP)
- KPD und CSU (KPD) és CSU)

183. Wann war in der Bundesrepublik Deutschland das „Wirtschaftswunder“?

Mikor volt Németországban a “gazdasági csoda”?


- 40er Jahre (40-es években) 
- * 50er Jahre (50-es években)
- 70er Jahre (70-es években)
- 80er Jahre (80-as években)

184. Was nannten die Menschen in Deutschland sehr lange „Die Stunde Null“?

Mit neveztek Németországban nagyon sokáig a “nulladik órának”?


- Damit wird die Zeit nach der Wende im Jahr 1989 bezeichnet. (így nevezték az 1989-es forduló utáni időszakot.)
- Damit wurde der Beginn des Zweiten Weltkrieges bezeichnet. (így nevezték a második világháború kezdetét.)
- * Darunter verstand man das Ende des Zweiten Weltkrieges und den Beginn des Wiederaufbaus. (így nevezték a második világháború végét és az újjáépítés kezdetét.)
- Damit ist die Stunde gemeint, in der die Uhr von der Sommerzeit auf die Winterzeit umgestellt wird. (így jelölik a nyári óraátállítást a télire.) 

185. Wofür stand der Ausdruck „Eiserner Vorhang“? Für die Abschottung …

Mit jelent a “vasfüggöny” fogalma? 


- * des Warschauer Pakts gegen den Westen. (a Nyugat leválasztása a Varsói Szerződésről)
- Norddeutschlands gegen Süddeutschland. (Észak- és Dél-Németország szétválása)
- Nazi-Deutschlands gegen die Alliierten. (a náci Németország elkülönülése a szövetségesektől)
- Europas gegen die USA. (Európa és Amerika különválása)

186. Im Jahr 1953 gab es in der DDR einen Aufstand, an den lange Zeit in der Bundesrepublik Deutschland ein Feiertag erinnerte. Wann war das?

1953-ban volt az NDK-ban egy felkelés, amelyre Németországban sokáig egy ünnepnappal emlékeztek. Mikor volt ez?


- 1. Mai (Május 1)
- * 17. Juni (Június 17)
- 20. Juli (Július 20)
- 9. November (November 9)

187. Welcher deutsche Staat hatte eine schwarz-rot-goldene Flagge mit Hammer, Zirkel und Ährenkranz?

Melyik német állam zászlaja volt fekete-vörös-arany színű, kalapács, körző és kalászkoszorú szimbolúmmal?- Preußen (Poroszország)
- Bundesrepublik Deutschland (Németország)
- * DDR (Német Demokratikus Köztársaság)
- „Drittes Reich“ (“Harmadik Birodalom”)

188. In welchem Jahr wurde die Mauer in Berlin gebaut?

Melyik évben épült a berlini fal?


- 1953
- 1956
- 1959
- * 1961

189. Wann baute die DDR die Mauer in Berlin?

Melyik évben építette a fel az NDK a berlini falat?


- 1919
- 1933
- * 1961
- 1990

190. Was bedeutet die Abkürzung DDR?

Mit jelent a DDR rövidítés?


- Dritter Deutscher Rundfunk (Harmadik Német Rádió)
- Die Deutsche Republik (Német Köztársaság)
- Dritte Deutsche Republik (Harmadik Német Köztársaság)
- * Deutsche Demokratische Republik (Német Demokratikus Köztársaság)

191. Wann wurde die Mauer in Berlin für alle geöffnet?

Melyik évben nyitották meg mindenki számára a berlini falat?


- 1987
- * 1989
- 1992
- 1995

192. Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR?

Melyik mai német tartomány tartozott korábban az NDK-hoz?


- * Brandenburg
- Bayern
- Saarland
- Hessen

193. Von 1961 bis 1989 war Berlin …

1961-tól 1989-ig...


- ohne Bürgermeister. (Berlinnek nem volt polgármestere.)
- ein eigener Staat. (Berlin független állam volt.)
- * durch eine Mauer geteilt. (Berlint egy fal osztotta ketté.)
- nur mit dem Flugzeug erreichbar. (Berlin csak repülővel volt elérhető.)

194. Am 3. Oktober feiert man in Deutschland den Tag der Deutschen …

Október 3-án Németországban a(z) … napját ünneplik.


- * Einheit. (egység)
- Nation. (nemzet)
- Bundesländer. (tartományok)
- Städte. (városok)

195. Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR?

Melyik mai német tartomány tartozott korábban az NDK-hoz?


- Hessen
- * Sachsen-Anhalt
- Nordrhein-Westfalen
- Saarland

196. Warum nennt man die Zeit im Herbst 1989 in der DDR „Die Wende“? In dieser Zeit veränderte sich die DDR politisch …

Miért nevezik 1989 őszét “a fordulónak” az NDK-ban? Ekkor vált az NDK politikailag…

 
- * von einer Diktatur zur Demokratie. (diktatúrából demokráciává.)
- von einer liberalen Marktwirtschaft zum Sozialismus. (liberális piacgazdaságból szocializmussá.)
- von einer Monarchie zur Sozialdemokratie. (monarchiából szociáldemokráciává.)
- von einem religiösen Staat zu einem kommunistischen Staat. (egy vallásos államból kommunista állammá.)

197. Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR?

Melyik mai német tartomány tartozott korábban az NDK-hoz?


- * Thüringen
- Hessen
- Bayern
- Bremen

198. Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR?

Melyik mai német tartomány tartozott korábban az NDK-hoz?


- Bayern
- Niedersachsen
- * Sachsen
- Baden-Württemberg

199. Mit der Abkürzung „Stasi“ meinte man in der DDR …

Mit jelölt a “Stasi” rövidítés az NDK-ban?


- das Parlament. (a parlamentet)
- * das Ministerium für Staatssicherheit. (az állambiztonsági minisztériumot)
- eine regierende Partei. (egy kormányzó pártot)
- das Ministerium für Volksbildung. (a népművelés minisztériumát)

200. Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR?

Melyik mai német tartomány tartozott korábban az NDK-hoz?


- Hessen
- Schleswig-Holstein
- * Mecklenburg-Vorpommern
- Saarland
 

Tovább: 201-250 >>>


A német állmapolgárság

A német állmapolgársággal kapcsolat ügyekről ezekben a cikkekben írtunk. Számos kérdésre kaphatjátok meg a választ, például:

- Egységes állampolgári azonosítószám lesz az adószámból

- fel kell-e adni a magyar állampolgárságot, a német állampolgárság megszerzésekor?

- miért válasszuk a német állampolgárságot? előnyök és kötelezettségek

- német államolgár-e a Németországban született magyar gyerek?

- német állampolgárság megszerzése. melyek a német állampolgárság lépései, költségei és feltételei?

​- Német állampolgársági vizsga: a német állampolgársági vizsga - tudnivalók