Ugrás a tartalomra

Német állampolgárság - Előnyök és kötelezettségek

A német honosítás / állampolgárság előnyei. Milyen kötelezettségekkel jár?


A német honosítás által egyenjogú német állampolgár lesz és számtalan előnyt élvezhet, de állampolgársági kötelezettségeinek is eleget kell tennie.


A német állampolgárság előnyei:

- Szabad munkakör választás: vannak olyan pozíciók, munkakörök amelyek betöltésének a feltétele a német állampolgárság (állami alkalmazott magyar állampolgárként is lehetsz).

- A tartózkodási hely, a lakóhely és a munkahely szabad választási joga bárhol Németországon és az Európai Unió tagországain belül.

- Aktív és passzív szavazati jog  az országos választásokon. Ön is indulhat parlamenti képviselőként. Az önkormányzati választásokon való részvétel nem állampolgársághoz kötött.

- Kedvezőbb feltételek a munkakersésnél: az Agentur für Arbeit segíti a folyamatot, elsőbbségi jogot élvez az állás elfoglalásánál. 

- Könnyebb hozzáférés a szociális juttatásokhoz, a családtámogatáshoz, a gyermeknevelési támogatáshoz a tartózkodási jogra való kihatás nélkül.

- A családtagok német honosítása könnyített állampolgársági eljárással.

- Belföldi védelem (például kiutasías ellen)

- Külföldi védelem: a külképviseletek által (konzulátus vagy nagykövetség)

- Vízum nélküli utazás számos Európán kívüli országba.


A honosított személy kötelezettségei:

- Lemondás az előző állampolgárságról: legtöbb esetben le kell mondania az anyaországi állampolgárságáról. Arról, hogy le kell-e mondani a magyar állmapolgárságró a német felvételnél, tehát lehetsz-e kettős német - magyar állampolgár, arról itt írtunk: Le kell-e mondani a magyar állmapolgárságot a német felvételénél?

- Kötelezettségek az állammal szemben (szavazóbiztosi, esküdti kötelezettség)


Milyen esetekben történik a honosítás az előző állampolgárságról való lemondás nélkül?

A következő kivételes esetekben nem kell a német honosításnál az előző állampolgárságáról lemondania:

- politikai üldözötti és menekülti státusz;

EU-s állampolgárok nem kell lemondjanak EU-s állampolgárságukról. Legalább is a németek ezt nem kérik.

- ésszerűtlen feltételek az előző állampolgárságról való lemondás esetében (pl. ésszerűtlenül magas lemondási díjak vagy lealacsonyító lemondási lehetőségek);

- idős személyek aránytalanul nagy nehézsége az állampolgárságról való esetében;

- jelentős gazdasági és vagyonjogi hátrányok.


Ez is érdekelhet:

- A német állampolgárság megszerzése. Melyek a német állampolgárság lépései, költségei és feltételei?
- Fel kell-e adni a magyar állampolgárságot, a német állampolgárság megszerzésekor?