Ugrás a tartalomra

Mik a teendők Magyarországról való kiköltözéskor? Kijelentkezés Magyaroszágról

Ügyintézés Magyarországról való kiköltözéskor. Mik a teendők Magyarországról való kiköltözéskor?


2013. március 1. után megszűnt a három hónapon túli külföldön tartózkodás bejelentése.


Ez is érdekelhet: Mik az uniós polgárok németországi tartózkodásának feltételei? 


Már csak végleges külföldi letelepedést lehet bejelenteni állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, de külföldön élő magyar állampolgároknak. A módosítása oka az, hogy a törvény szerint egy állampolgár életének csupán egyetlen középpontja lehet. Ez pedig az a hely, ahol évente minimálisan 180 napot tartózkodik, ahol él, dolgozik, tanul, adózik, egészségbiztosítást fizet. A külföldi letelepedéssel a lakcímnyilvántartásban megszűnik a magyarországi állandó lakóhely. Ezért egy új lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát) állítanak ki, melyen az állandó magyarországi lakcím helyett már a „külföldi cím” elnevezés szerepel.
A letelepedéshez egy külföldi letelepedési nyilatkozatot kell személyesen kitölteni. Ez a bejelentés ingyenes. A nyilvántartásba vétel után a járási hivatal kiállítja az új lakcímkártyát, és postázza az ügyfél által megadott címre.
A külföldi letelepedés előnye, hogy az aktuális helyzetet mutatja a magyarországi szerveknek (pl. adóhivatal, társadalombiztosítás). Fontos, hogy a letelepedés nem érinti a magyar állampolgárságot, ez az eljárás után is fennmarad.

Nyilvántartásba vétel

Ha a magyar állampolgár nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (különböző okok miatt: passziválás, soha nem rendelkezett állandó lakóhellyel Magyarországon), kérheti a nyilvántartásba való felvételét. A ,,kérelem külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéhez” adatlapot kell kitölteni, és a konzul előtt személyesen aláírni. További szükséges dokumentumok a nyilvántartásba vételhez:
 - érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány
 - születési anyakönyvi kivonat
 - házas családi állapot esetén magyar házassági anyakönyvi kivonat;
 - elvált, illetve özvegy családi állapot esetén válási, illetve özvegyi záradékkal ellátott magyar házassági anyakönyvi kivonat.

A nyilvántartásba vétel után kb. 2-3 hónap feldolgozási időt követően egy olyan lakcímkártyát bocsátanak ki, melyen a „külföldi cím” elnevezés szerepel. Ez az eljárás illetékköteles. 

Nyilvántartásba vétel anyakönyvezés esetén

A külföldön történt házasság vagy válás magyarországi anyakönyvezéséhez a külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez rendszeresített adatlapot kell kitölteni, ha a kérelmező magyar állampolgár nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (vagyis nincs személyi igazolványa és lakcímkártyája). A külföldön történt születés magyaroszági anyakönyvezéséhez is a fenti adatlap kell kitölteni, ha az egyik szülő külföldön élő magyar állampolgár vagy külföldi és nem szerepel a nyilvántartásban.
Ha mindkét szülő magyar állampolgár és magyarországi lakcímmel rendelkezik, akkor a gyermek is Magyarországon élő magyar állampolgárként kerül a nyilvántartásba. Ebben az esetben a Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez rendszeresített adatlapot kell kitölteni. Ez az anyakönyvezési eljárás ingyenes.

Külföldi letelepedés elektronikus bejelentése

A külföldi letelepedési nyilatkozatot a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal (KEKKH) webes felületén levő Ügyfélkapun is le lehet adni a Központi Okmányiroda felé. Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen Ügyfélkapuval. Az Ügyfélkapu regisztráció személyesen kérhető a Főkonzulátuson. 
Az elektronikus bejelentés esetén is a kérelmező köteles leadni a lakcímkártyáját postai úton vagy személyesen a külképviseleten, vagy a kiválasztott járási hivatalban. A leadás helyszínét a Webes ügysegéd felületén kell megjelölni. A lakcímkártyát leadhatja törvényes képviselő vagy meghatalmazott személy is.
Ha a postai úton való elküldést válasszák a Főkonzulátusra, akkor mellékelni kell egy rövid kísérőlevelet a küldés okáról.  

Külföldi lakcímváltozás elektronikus bejelentése

A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímmódosítását a külképviseleten is kérelmezheti. Ebben az esetben nincs szükség a lakcímkártya cseréjére, mert azon továbbra is a „külföldi cím” elnevezés szerepel. A külföldi lakcím módosításához a „kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatainak módosításához adatlapot” kell kitölteni. A kérelem beadásához érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, lakcímkártya és német lakcímbejelentő szükséges. A kérelem postán is leadható.
A KEKKH Webes ügysegéd lehetővé teszi, hogy a külföldön élő magyar állampolgár bejelentse a külföldi lakóhelyének változását az ügyben elsőfokú hatóságként eljáró Hivatal felé. 
Az elektronikus bejelentés a http://www.kekkh.gov.hu/ weboldalon elérhető Webes ügysegéd útján lehetséges, ennek használatához nem szükséges Ügyfélkapu regisztráció.

Webes ügysegéd

A bejelentés során a Webes ügysegéden a következő adatokat kell megadni:

 - természetes személyazonosító adatok,
 - személyi azonosító,
 - magyar állampolgárságot igazoló okirat száma vagy magyar állampolgárságot igazoló okmány száma,
 - új külföldi lakóhely
 - a bejelentés időpontja.

A külföldi lakóhely személyiadat- és lakcímnyilvántartásban történő nyilvántartásba vétele a hatályban lévő törvény szerint huszonegy nap. A külföldi lakóhely változásának nyilvántartásba vételéről a Hivatal értesíti az ügyfelet. Fontos, hogy a külföldi lakóhely változásának bejelentése után a lakcímigazolványt nem cserélik ki; az eljárás ingyenes.
A külföldi letelepedéshez, a nyilvántartásba vételhez, a külföldi lakcím módosításához időpontot kell kérni a konsulat-muenchen@mfa.gov.hu emailcímen.

Forrás: mfa.gov.hu


Ez is érdekelhet:

- hataratkelo.blog.hu: Magyarországi kijelentkezés – elintézendő ügyeink
 

g