Ugrás a tartalomra

Van az eljegyzésnek jogi következménye?

Mik az eljegyzés polgári jogi következményei?


Az eljegyzés köznyelvileg kölcsönös, házasságkötésre irányuló ígéretet jelent, ami által a pár házasodási szándékát hozza hivatalosan környezete tudomására. Az eljegyzés általában akkor tekinthető megkötöttnek, ha a partner a kérést elfogadja. Ez a kérés mindenesetre nem szükséges előfeltétele a hatályos eljegyzésnek. Amennyiben nem kerül sor kérésre, akkor az anyakönyvvezetőnél a házasságkötési szándék bejelentésekor automatikusan már eljegyzettnek minősül. Az eljegyzés a házasságkötés napján vagy a partner halálával ér véget. Az eljegyzésnek törvényben rögzített időtartama nincs.

Mi kell az eljegyzéshez?

Hatályos eljegyzéshez nem kell különös formalitásokat betartani, csak annyi szükséges, hogy az eljegyzés időpontjában ne legyenek házasok és az, hogy be legyen töltve 16. Életévük. Kiskorú pár esetén a pár egyik tagjának legalább 18, a másiknak legalább 16 évesnek kell Lennie. Ebben az esetben nem szükséges a szülői hozzájárulás.

Milyen jogai vannak a jegyespárnak?

A tanúskodás megtagadásánál előjogaik vannak az eljegyzetteknek: nem kell egymás ellen tanúskodniuk az viszont kötelességük, hogy – amennyiben tudomásukra jut partnerük bűnelkövetési szándéka – megkíséreljék megakadályozni, hogy ne váljanak maguk is büntethetővé.

Amennyiben valamelyikük kórházba kerül, nem jár automatikusan nekik tájékoztatás vagy a látogatás joga. Ez csak elővigyázatosságból adott felhatalmazás (Vorsorgevollmacht) esetén jár neki. Ezen felül a párnak nem tartoznak egymásért kölcsönösen kezességgel, kivéve a közösen kötött szerződéseknél, közös adósságnál vagy ha közös számláról van szó.

Adójogilag nem kapnak kedvezményeket. Házasságkötés előtti elhalálozáskor nem számítanak hozzátartozónak, kivéve ha korábban örökösödési szerződés készült. Közös örökösödési szerződést (Erbvertrag) lehet kötni, de közös végrendeletet (Testament) csak a házasság után.

Milyen jogi következményei lehetnek az eljegyzés felbontásának?

Az eljegyzés felbontásához egy egyszerű nyilatkozat is elegendő, indoklási vagy formai követelmények nincsenek. Nem lehet az eljegyzés alapján házassági ígéret miatt pert indítani még akkor sem, ha egy eljegyzési szerződésbe ezt közös akaratnyilvánítással belefoglalták.

Időnként a partnernek járhat kárpótlás.. Erre akkor lehet szükség, ha az egyik partner az eljegyzés fennmaradása illetve az eljövendő házasságkötés miatt kiadásai voltak (például esküvői ruha vagy gyűrűk). Szó lehet szülőkkel szembeni kártérítési kötelezettségről is, ha azok – szintén a házasság reményében – kiadásokba verték magukat.  Ezeket az említett jogszabályi hivatkozás alapján csak annyiban kell megtéríteni, amennyiben a körülmények alapján megfelelőek voltak. Nem áll fenn ilyen kötelezettség, ha az eljegyzést fontos indokból bontották fel. Ilyen ok lehet például a hűtlenség vagy az erőszakos viselkedés.

Az esetleges kártérítési kötelezettségen felül az eljegyzés felbontását követően visszakérheti azokat az ajándékokat (például a gyűrűt), amiket az eljegyzés kapcsán adott át. Ilyen esetben a másik partnertől kapott ajándékokat neki is vissza kell adnia. Az előbb említett követelések az eljegyzést követő 3 év lejártával elévülnek.