Ugrás a tartalomra

Válás Németországban: Ki mondhatja fel a lakásbérleti szerződést?

Mi történik a közös lakással, amikor elválnak a házastársak?


Az egyik fél kiköltözik, a másik bentmarad? A gyakorlatban ez könnyen lehetséges, jogilag azonban már nem ennyire szimpla. Ki fizeti a lakbért, illetve ki mondja fel a szerződést?

A nap jogi kérdése:

Válás után legtöbbször minden házastárs a saját négy fala közé szeretne vonulni. Amennyiben viszont korábban közösen éltek egy albérletben, nehéz helyzetbe kerülhetnek. Mi van ilyenkor a bérleti szerződéssel?

Válaszunk:

Amennyiben egy házaspár amellett döntött, hogy különválnak útjaik, a válást megelőzően egymástól elkülönülve kell, hogy éljenek. Elméletileg egy közös lakásban is történhet ez, de többször fordul elő, hogy külön helyen vannak. Ha azonban a házastársak együttesen kötöttek lakásbérleti megállapodást, a felmondás jogilag ennél bonyolultabb. A lakást elhagyó partner ugyanis nem tudja egyedül felmondani a már megkötött bérleti szerződést.

Közösen megkötött szerződés

Amennyiben mindkét házastárs bérlőként van a bérleti szerződésben, akkor csak együtt mondhatják fel. Ez annyit jelent, hogy együtt kell felmondaniuk a lakásbérleti szerződést. A helyzetet nehezebbé teszi, ha az egyik partner a lakásban kíván maradni. Egyedül egyikük sem mondhatja fel a szerződést, még "arányosan" sem. A különválás évében a házastársak maximum megpróbálhatnak egyezségre jutni a bérbeadóval. Amennyiben a bérbeadó hajlandó kötélnek állni, a felek felmondási szerződést köthetnek. Arra is van lehetőség, hogy felmondják a bérleti szerződést, és a lakásban bent maradó házastárs új bérleti szerződést kössön. Fennáll azonban annak a kockázata, hogy a bérbeadó a lakást másnak adja ki.

Pereskedés a hozzájárulásért

Amennyiben az egyik korábbi házastárs fel akarja mondani a bérleti szerződést, viszont a másik ehhez nem járul hozzá, akkor az előző perbe hívhatja a másikat. Erre azonban csak a válás évének lejártát követően van mód, vagy ha a házasság már minden kétséget kizáróan megromlott. Például ha az egyik vagy mindkét fél már új, elkötelezett kapcsolatban él.

Válás után egyszerűbb

Míg a válást a családjogi bíróság nem mondja ki, addig az elköltöző házastársnak - a bérbeadóval kötött megállapodás esetét kivéve – jogilag nincs módja a bérleti szerződés részleges felmondására. Amennyiben a válás már jogerős, a jogi helyzet sokkal átláthatóbbá válik. Ilyenkor elégséges, ha az immár elvált házastársak egy nyilatkozatot adnak be a főbérlőjüknek. Ilyenkor közösen kell nyilatkozniuk, hogy egyikük folytatni kívánja a bérleti szerződést, de a másik fél felmondja azt. A bérbeadónak a döntést el kell fogadnia, és nem tagadhatja meg tőle a szerződés folytatását. Komoly indokra hivatkozva azonban rendkívüli felmondási joggal élhet.

Amikor nincs megállapodás

Néha megesik, hogy a házastársak nem képesek megegyezni a lakásban maradásról. Ilyen helyzetben a bíróság az egyik házastárs kérésére eldöntheti, hogy ki maradhat. A válás előtt a bérleti szerződés viszont továbbra is fennáll. A válást követően a bérbeadónak az adott bérlővel egyedül kell folytatnia a bérleti jogviszonyt. A bíróság azonban azt is megvizsgálja, hogy a kérelmező házastárs képes-e egyedül is fizetni a bérleti díjat, és hogy nem állnak-e fent egyéb olyan okok, amelyek a bérleti jogviszony folytatása ellen szólnának.

Ki tartozik a bérleti díjat megfizetni?

Amennyiben az egyik házastárs a különválás ideje alatt elköltözik a közös lakásukból, akkor nem mentesül a lakásbérleti díj fizetésének kötelezettsége alól. Mivel ő is aláírta a bérleti szerződést, így ő is ugyanúgy tartozik a bérleti díj fizetésével. A bérleti szerződés megszűnéséig továbbra is felelős a bérleti díj kiegyenlítéséért, illetve a lakás állapotáért. A kiköltöző házastárs viszont követelést támaszthat a partnerével szemben a kifizetett bérleti díj visszatérítésére. Ez akkor lehetséges, ha a lakbérfizetést még nem vették figyelembe a tartásdíj kiszámításakor.

Hogy kiderítse, mire jogosult: Jogvédelmi biztosításunk Németországban élő magyarok részére, magyarul beszélő ügyvédekkel:
https://nemetorszagibiztositas.hu/jogvedelem-biztositas/

További kérdések esetén szívesen segítünk

Kevin Ressler

Biztosítási szakértő
Otto-Hahn-Str. 21
85435 Erding
Germany

Mobil: +4915122656507
Telefon: +4981222285225
eMail: Kevin.Ressler@ergo.de
Web: nemetorszagibiztositas.hu