Ugrás a tartalomra

Családi pótlék – német vagy magyar?

Fontos, hogy tudd, mik a feltételek


A családi pótlék a magyar jogban a gyermekek után, alanyi jogon járó ellátás. Az alanyi jog azt jelenti, hogy csupán a saját háztartásban nevelt gyermekek megléte a feltétele a folyósításnak, nincs semmilyen további követelmény (pl. társadalombiztosítási jogviszony) az ellátásra való jogosultság megállapításához.

Családi pótlékhoz hasonló, alanyi jogon, gyermekek után járó ellátás a legtöbb uniós országban jár az állampolgároknak, illetve alapesetben velük azonos feltételekkel jár a tagállamban jogszerűen tartózkodó, vagy dolgozó, más eu-tagállam állampolgárainak is.

A más tagállamban élő és dolgozó magyar állampolgárok ezen tagállam jogszabályainak megfelelően jogosultak családi ellátásra és az ott meghatározott eljárásrend szerint kell azt igényelniük.
Fontos viszont, hogy ezzel egyidejűleg a magyarországi családi pótlék ellátásról lemondjanak, alapelv ugyanis, hogy unión belül ugyanaz a szociális juttatás csak egy tagállam által folyósítható. Amennyiben elfeledkeznénk valamilyen okból a magyar ellátás lemondásáról, azt sajnos büntetőkamattal együtt kell visszafizetnünk.

A visszafizetésre a kincstár határozattal kötelezi az igénybevevőt. Ennek a kötelezésnek fontos határideje van, ha ezen határidőn belül nem döntenek a visszafizetési kötelezettségről, úgy már csak akkor lehet a jogalap nélkül felvett támogatást visszafizettetni, ha annak igénylése felróható volt.

Az ellátás felvétele akkor róható fel, ha az ellátásban részesülő tudta, hogy az ellátás őt nem illeti meg, de ennek ellenére ő azt felvette, vagy ha az ellátásban részesülő a saját gondatlanságából fakadóan nem tudta, hogy az ellátás őt nem illeti meg, de a körülményekből az következik, hogy ezt tudnia kellett volna.
Segítségre van szükséged magyar családi pótlék ügyben?

Írj nekem!

info@webugyved.com
webugyved.com
drmakoklaudia.hu