Ugrás a tartalomra

Kevesebb munka, több fizetség: A kollektív szerződések előnyei

Megéri olyan helyen dolgozni, ahol kollektív szerződés van hatályban


A Hans Böckler Alapítvány Gazdasági és Társadalomkutató Intézete (WSI) új tanulmányt készítetten. Ebben azt vizsgálta, hogy mennyire elterjedtek a kollektív munkaszerződések és milyen hatásuk van a foglalkoztatási helyzetre Németország egyes tartományaiban. Ennek eredménye: a kollektív szerződéssel rendelkező cégeknél sokkal jobbak a munkakörülmények, mint a velük összemérhető cégeknél, amelyekre nem vonatkozik semmilyen kollektív szerződés hatálya.

A DREMO GmbH vendégcikke

A tanulmány alapján kijelenthető, hogy a kollektív szerződés nélküli munkahelyeken foglalkoztatott, teljes munkaidőben alkalmazott munkavállalók heti munkaideje átlagosan 54 perccel hosszabb. Ennek ellenére mintegy 11 százalékkal kevesebb a munkajövedelmük, mint azoknak, akikre kollektív szerződés vonatkozik.

A kollektív szerződés általi szabályozás hiánya tehát hátrányos helyzetbe hozza őket. Ez együttjár tudniillik a rosszabb munkakörülményekkel, a foglalkoztatásra vonatkozó egyes kötelező érvényű előírások - mint például a munkaidő hossza, szabadság és felmondási idő - hiányával, magasabb munkaterheléssel jár együtt, amihez még szociális bizonytalansággal is társulhat.

Az eredmények önmagukért beszélnek

A kollektív szerződések kézzelfogható előnyöket nyújtanak a dolgozóknak, elsősorban a tisztességes béreket és a szabályozott foglalkoztatási keretfeltételeket illetően.

A felmérés megállapította továbbá, hogy a kollektív szerződések elterjedtsége (vagyis a munkaadói szövetségek és a szakszervezetek által kialkudott kollektív szerződés elfogadása és alkalmazása a vállalatok részéről) évek óta jelentősen csökkenő trendet mutat. 2000-ben még a munkavállalók kétharmadára vonatkozott kollektív szerződés, 2021-ben viszont mindösszesen a felükre. Szászországban például a munkahelyek mindössze 41-46 százalékára van érvényben valamilyen kollektív szerződés.

A DREMO tagszervezete a Német Munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalatok Érdekvédelmi Szövetségének (IGZ), és tartja magát ahhoz a kollektív szerződéshez, amelyet a szövetség a Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) szakszervezeteivel közösen alkudott ki. Ez annyit tesz a gyakorlatban, hogy munkavállalóinknak kedvezőbb, a törvényi minimumszabályon túlmutató munkakörülményeket tudunk nyújtani. Ezek a munkáltatók és munkavállalók közötti munkafeltételekre vonatkozó megállapodások egyértelmű feltételeket hoznak létre valamennyi kölcsönzött munkavállalónak, és egyben bővítik jogaikat.

A legjelentősebb pontok ezek:

  1. Magasabb munkabér: a kollektív szerződések a törvényes minimálbérnél nagyobb összegű bérminimumot állapítanak meg. Ebből az következik, hogy a kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkáltatók a munkavállalóknak legtöbb esetben nagyobb bért adnak, mintha nem lenne hatályos kollektív szerződés. Ezen kívül sok esetben vannak szabályok olyan különleges pótlékokat illetően, mint a karácsonyi vagy üdülési prémiumok.
  2. Rendszeres fizetésemelések: a kollektív szerződések meghatározott időnkénti bérkorrekciókat határoznak meg, amelyek az általános bérfejlesztéshez igazodnak. Ez annyit tesz, hogy a kollektív szerződés hatálya alá tartozó vállalatok dolgozói az idők folyamán több fizetést kapnak.
  3. Jobb munkakörülmények: a kollektív szerződések nemcsak a fizetséget, hanem egyéb munkafeltételeket is szabályoznak. Ilyen például az, hogy mennyi szabadságra jogosultak a munkavállalók. Ezek a szabályok nagyvonalúbbak a törvényben meghatározott minimum értékeknél, több biztonságot és kiszámíthatóságot nyújtanak a dolgozóknak.

Mindezeket összefoglalva biztosan elmondhatjuk, hogy a nagyobb bérek és a jobb munkakörülmények fokozzák a munkavállalók elégedettségét és motivációját. Ez nekünk, munkáltatóknak is előnyünkre válik.
Szeretne még többet megtudni? Kérdései vannak? Esetleg azonnal szeretne olyan munkahelyet, ahol garantáltan élvezheti a kollektív szerződés előnyeit? Honlapunkon többet olvashat rólunk és itt megtalálja aktuális állásajánlatainkat is. Várjuk jelentkezését e-mailben vagy telefonon.

Kapcsolattartó:

Gutay Katalin
k.gutay@dremo.com
Overbeckstraße 21, D-01139 Dresden
+493518977523
+3662815008
munka@dremo.com